پیوندهای روزانه
اس ام اس تبریک روز مادر ۹۳
اس ام اس تبریک روز مادر ۹۳مادرمخدا تو را از خاک آفرید تا بعد از باران تَنت مُهری باشد برای سجده لب هایم …..من نبودم و تو بودیبود شدم و تو تمام بودنت را به پایم ریختیحالا سالهاست که با بودنت زندگی می کنمهر روز ، هر لحظه و هر آن و دم به دم هستی مادرم !..میگن پشت هر مرد موفقی یه زن خوب هست ولی پشت هر زن موفقی یه دنیا مشکلات هست که تنهایی باید حلشون کنه !..تو فقط باش مادرم …با بودنت مشکلات زیاد نیست و سختی ها آسان است مثل دوران کودکی !..حس آزاد دخترانه را به مهر مادری دادن ، بزرگترین ایثار یک زن است !..بهشت ها برای تو آفریده شده اند و درختان برای اینکه سایبان تو باشند سر از خاک بر می آورند !..با اینکه مادرم سواد نداره ولی همیشه نمره اش بیسته !..سه زﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻨﻨﺪ :ﻣﺎﺩﺭﻡ ، ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺗﺼﻮﯾﺮﺵ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﻪ ﻭ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺵ !..به یک زن احترام بگذارید چون :میتوانید معصومیتش را در شکل یک دختر حس کنیدمیتوانید علاقه اش را در شکل یک خواهر حس کنیدمیتوانید گرمایش را در شکل یک دوست حس کنیدمیتوانید اشتیاقش را در شکل یک معشوقه حس کنیدمیتوانید فداکاریش را در شکل یک همسر حس کنیدمیتوانید روحانیتش را در شکل یک مادر حس کنیدمیتوانید برکتش را در شکل یک مادر بزرگ حس کنیدبا این حال او محکم و استوار نیز هستقلبش بسیار لطیف ، فریبنده ، ملیح ، بخشنده و سرکش استاو یک زن است و زندگی !به راستی زن با مرد برابر نیست ؟!نمیدانم شاید شما راست میگویید که برابر نیست اما به گمانم زن بیشتر از برابر است !“روز زن مبارک”..میگن صدای فلان خواننده خیلی خوبه ولی هرکی که باشه نمیتونه مثل صدای مادر آرومت کن !..چه خوب که من بهشت را به بوسه های تو بخشیدم !حالا همه جا بوی بهشت دارد و من عطر بوسه های تو را ای مــــــــــادرم …..مادرم نگاهت که می کنم ، چیزی مرا از “نداشتن” ها جدا می کندبا تو که می خندم ، قفل های این روزها باز می شونددر تو که می میرم ، جاودانگی ترانه ی مرغان خوشخوان روزگارم می شودچه خوش اتفاقی ست با تو بودنعاشقانه که صدایم می کنی ، نامم دل انگیزترین آوای دنیا را به خود می گیرد !..زن ها را کمتر می توان فهمید اما بیشتر می شود دوست داشت !..دوست داشتن “مادر” مانند برفیست سنگینمیبارد ، مینشیند ، یخ میبندد و با هیچ آفتابی آب نمیشود !..آغوش تو ای مادر من بستر ناز استلالایی شب هات مرا گلشن ساز استرخسار و وجود تو مرا پیکر مهر استهم قبله و هم کعبه و هم عشق و نیاز است …..گاهی اوقات آدم دلش یک آشپزخانه آرام ، یک استکان چای و مــــادرش را می خواهد …..مادر قسم به آن همه شب زنده داریتکه اندر سرم هوای تو هست و صفای توآیینه دار مهر و عطوفت تویی ، توییخواهم که سر نهم به خدا من به پای تو..زنان زود پیر می شوند چون از کودکی مادرنداول مادر عروسکهایشان و بعد مادر عزیزانشان و بعد مادر فرزندانشان و بعد مادرِ پدر و مادرشان …..کاش باشی و بتوان شامه پر کرد از بوی تو ، ای شب بوی شب های بی بوی منکجایی ای منِ من ؟کجایی ای من ؟ تا جانی دوباره بخشی این من را …بی تو این من تهی است ، هیچ است و پوچبا تو این من ، من استآری با تو ای مادرم …..واحد اندازه گیری دلشوره ی مادرها :آیه الکرسی بر دقیقه …..خونه وقتی مامان نیست مثل کامپیوتریه که به اینترنت وصل نیست …..هزار کلید هم قفل دلتنگی هایم را باز نمی کند وقتی شاه کلید لبخند تو باشد “مادر”..مادر قسم به تو که تویی نور کردگاریزدان تو را ز نور وفا آفریده استنازم به آن شکوه و به آن عزّت و مقامجنت به زیر پای تو خوش آرمیده است..مادری که هر روز ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸﺪ ، ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻕ داردهیچوقت به ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ نرﻓﺘﻪ ﺍما یک ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ …..آنچه دارم همه از دولت پاینده ی توستدیده ام نوروَر از چهره ی تابنده ی توستتا نهان در دل من مهر فزاینده ی توستهرچه باشم دل و جانم به خدا بنده ی توست..در زندگی محتاج یک چیزم :خنده های مادرم …..ﻣﺎﺩﺭﻡﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩﻫﺮﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻢ ، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯿﺸﻮﺩ !..گفت من مادرت هستم که بهشت در دستان من بود !گفتم پس چرا الان زیر پای توست ؟!گفت آنرا زمین گذاشتم تا تو را بغل کنم …..من بدهکار توام ای مادرهمه جانی که به من بخشیدیلحظاتی که برای امن من جنگیدیو بدهکار توام عمرت راروزهایی که ز من رنجیدیاشک ها دزدیدی و به من خندیدیمن بدهکار توام ای مادر …..وقتی که مادر را در خانه سالمندان دیدم ، فهمیدم که می شود حتی خدا را هم تبعید کرد !..وحشتناک ترین دیالوگِ مامان ها تو خونه :بیا اینجا ببینم این چیه ؟!!!..خدا نمی خواست همه جا حضور داشته باشد ، برای همین مادر را آفرید !..زنانگی اگر امروز مانده از “زن” توستمنی که این همه امروز عاشقم من توستبدون شبهه به پیشانی تو حک شده استحدیث نور که خورشید گرم خواندن توستنوشته: “اطلبوا معشوقکم و لو بالصین”و دست این همه عاشق به چین دامن توست …..مــــــــــــــادرنه پاییز با این همه زیبایى دل فریبشنه باران با لطافت و آن صداى آرامشهیچکدام مثل خنده هاى تو براىم شاعرانه نیستند !..مادر چون نخ تسبیح می ماند که به نسبت دانه ها کمتر خود نمایی می کند اما اگر نباشد و اگر بپاشد دیگر هیچ دانه ای کنار یکدیگر نخواهد ماند !خدایا نخ هیچ تسبیحی را پاره نکن !..به سلامتی اونی که وقتی از مدرسه می اومدم خونه میگفت : از صبح تا حالا برات ۱۰۰۰تا صلوات فرستادم تا امتحانتو ۲۰ بشی …به سلامتی همه مامانای دنیا !..ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ، ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﺾ میشدیمﻭﻓﺘﯽ ﺁﻗﺎ ﺩﮐﺘﺮﻩ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﮐﺠﺎﺕ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭه ؟ ﭼﺘﻪ ؟ﺯﻝ ﻣﯽ ﺯﺩﯾﻢ به ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻮﻥ … ﯾﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟؟؟ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﮕﻪ ﻣﺮیضیمون ﭼﯿﻪ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ مامان می ﺳﭙﺮﺩﯾﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎﺩﺭﻣﻮﻥ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭﺩﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ …ﺣﺎﻻ میخوام ﺑﮕﻢ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺭﻭ ﯾﺎﺩتون ﻣﯿﺎﺩ ؟ﺧﺐ حالا ﺗﻮ ﺟﻮوﻥ ﺷﺪﯼ ، ﺍﻭﻥ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ ! ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻬﺶ ؛ ﺣﺎﻻ ﻭﻗﺘﺸﻪ ﺗﻮﺍَﻡ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ﺣﺴﺶ ﮐﻨﯽ !ﺣﺎﻻ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻩ ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﻪ …ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻬﺶ ﺑﺎﺷﻪ !..مادر ای پرواز نرم قاصدکمادر ای معنای عشق شاپرکای تمام ناله هایت بی صدامادر ای زیباترین شعر خدا..مهربانی مفهوم نگاه توست که دنیا را هدیه ام می کند ، مادر …..مادر ، تو شکوفاتر از بهار نهالِ تنم را پر از شکوفه کردی و با باران عاطفه های صمیمی ، اندوه های قلبم را زدودی و مرهمی از ناز و نوازش بر زخم های زندگی ام نهادی.در تابستانهای سختی با خنکای عشق و وفای خویش مددکار مهربان مشکلاتم بودی تا در سایه سارِ آرامشبخش تو ، من تمامی دردها و رنج ها را بدرود گویم.با وجود تو ، یاس دری به رویم نگشود و زندگی رنگ پائیز ناامیدی را ندید.تو در زمستانِ مرارت های زندگی ، چونان شمع سوختی تا نگذاری رنجش هیچ سختی ستون های تنم را بلرزاند.مادر، ای بهار زندگی ، شادترین لبخندها و عمیق ترین سلام های ما همراه با بهترین درودهای خداوندی ، نثار بوستان دل آسمانی ات باد !..دلت برای مادرت بسوزهعصبانی که باشیگیر که بدی تندی میکنیتند هم پشیمان میشویولی همیشه قبل از تو یک سینی چای میاورد تا از دلت درآوردمیترسم یک روز هوس چای کنی و زحمت آوردنش با خودت باشد !..یکی از سخت ترین لحظه های زندگی ، روز اول مدرسه سهمون لحظه ای که باید از مادرت جدا بشی و بری سر کلاس !..هرگز نمیر مادربه ستاره ها نگاه کن که شب را شکسته اندبی تو شب من شبی بی ستاره استآفتاب را ببین که غول تاریکی از برابرش میگریزدبی تو روز من آفتاب نداردچمن زار بنگر را و لاله را نگاه کن و به زمزمه جویبار گوش فرا داربی تو دنیای من از چمن و لاله و زمزمه خالیستبی تو هیچم ، نیستماگر میخواهی من بمانم ، اگر میخواهی نمیرمهرگز نمیر مادر …..مادرم را هیچوقت ندیدم که پرواز کند زیرا به پایش من را بسته بود ؛ پدرم را و همه ی زندگیش را …..ای مادر مقدس و ای مهربان منای روشنی قلب من و دیده گان منعشق و صفا و مهر و محبت نشان تستای پرتو امید به دل ناتوان منمادر که از وجود توست هستی تنمای جان من ، فرشته من ، همزبان منمادر ز مهر تو به دلم آرزو دمیدای گلشن خجسته من ، گلستان منجبران زحمتت نتوانم به سر کنمای چلچراغ وادی نام و نشان منشبهای بی ستاره تو بودی انیس دلای نور تابناک و مه آسمان منرفتی و از غمت پر و بالم شکسته شدای دلنواز و همدم شیرین زبان مندارد ‍”بشیر” دعای شب و روز برای توروح تو شاد مادر روشن روان مندارم یقین بهشت عدن زیر پای تستسازم نثار خاک رهت روح و جان من..این جملات هم تقدیم به دوستانی که مادران عزیزشونو از دست دادن :..یکی می آید یکی می رود و این قانون بقای زندگیستاما تو که رفتی هیچکس نیامدانگار قانون بقا هم پوچ است وقتی تو نیستی !..مادر !!! نه که زانو زده باشم نه ، فقط غم نبودنت سنگین است !..خیلی سخته وقتی با گریه صداش میزنی اما دیگه نیست که جوابتو بده !قدر لحظه هایی رو بدونید که وقتی میگید : مامان ؛ میگه : جانم …..ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ “ﮐﻢ ﮐﻢ” ﺍﺗﻔﺎﻕ میفتهﭘﺲ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ “ﯾﻬﻮ” ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﯽ ﮐﻪ خیلی ﺩﯾﺮ شده واسه دوست داشتن مادرت !..یه زمانی آدم دلش یک آشپزخانه ی آرام ، یک لیوان چای داغ و مـــــــادرش را می‌خواهد …..این بار به سلامتیه زنهایی که مادر نیستندآنهایی که نمی توانند مادر باشندآنهایی که هرگز مادر نخواهند شدآنهایی که قبلا مادر بودند ولی فرزندشان را از دست داده ند و سلامتیه مادران خفته در خاک !..نمیشه با نبودت ساده سر کردنمیشه سالم از این غم گذر کرد …..لمس دوباره دستانت آرزوست …
آنلاین : 2
بازدید امروز : 106
بازدید دیروز : 74
بازدید هفته گذشته : 202
بازدید ماه گذشته : 480
بازدید سال گذشته : 480
کل بازدید : 110432
تعداد کل مطالب : 0
تعداد کل نظرات : 0
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]